This project is read-only.
Publech® Content fördelar och egenskaper
Publech is a popular content management system based on Microsoft .NET 3.5 technology and is meant to be an open source code, free for developpers to develop and contribute with ideas and expertise.
Publech Content is a popular content management system based on Microsoft .NET 3.5 technology and is meant to be an open source code, free for developpers to develop and contribute with ideas and expertise. This CMS is easy to use and learn. Furthermore, it is easy to integrate this cms with other systems.

Get started with this cms and read documentation http://publech.codeplex.com/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=24149

1- Anpassad utifrån 24-timmarswebben
2- Lätt att installera och uppdatera
3- Enkelt hantera och publicera info på ert intranät, extranät och publika webbplatser
4- Bygger på den senaste tekniken från Microsoft (.net 3.5)
5- För små, medel och stora webbplatser
6- Enkelt att integrera mot andra system
7- Inga licenskostnader, gratis att ladda ner och använda
8- Gratis att ladda ner källkoden för att utveckla nya funktioner som passar ert behov
9- Robust och stabil produkt som har funnits i 10 år på marknaden


Varför välja Publech® Content

Med Publech Content kan ni enkelt hantera ert intranät, extranät och era publika webbplatser.
Använd detta cms för att administrera alla webbar som tillhör organisationen. På så sätt behöver
inte informationen lagras på flera ställen och uppdateringar blir enklare och går snabbare att göra.
Publech är ett CMS för både små och stora webbar, dess flexibilitet innebär att det kan växa
tillsammans med er organisation. Publech är mycket smidigt och lätthanterligt, ni kan till exempel
börja använda ert intranät direkt efter installationen utan vidare utveckling eller programmering.
  • En kort demo om hur man använder Publech Content:
http://www.publech.com/library/documents/kategori_notis_artikel_puff.swf

För mer info besök http://wwww.publech.com och http://www.ntech.se

If you have any questions regarding Publech Content 7.0 please contact:
marten.holm@ntech.se
**********************************************************************************************************************

Integration
Publech Content is an easy to use CMS and can be integrated with external systems. We offer other systems to help you
reach your business goals. Among other products are which can easily integrated and used together with Publech Content:

Publech Survey
Aflexible tool for surveys and studies where you can easily design a questionnaire, send them out and collect the results.

Publech Helpdesk
Provide support in case management for support and query functions.

Last edited Nov 13, 2009 at 1:00 PM by ntech9990, version 21